Bc. Radim HOBLÍK

Diplomová práce

Vliv metodiky měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy pomocí souřadnicového měřicího stroje na reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků.

Influence of measurement methodology and evaluation of shape and location variations by 3D measuring machine to really available measurement uncertainty and repeatability of results.
Anotace:
V diplomové práci je řešena problematika měření souososti dvou souosých válců o krátké délce umístěných relativně daleko od sebe. Měření a vyhodnocení je provedeno bodovou i scannovací metodou, navíc v jedné poloze i ve více polohách CMM. Z naměřených hodnot je vyhodnocena souosost, válcovitost a stanovena minimální hodnota souososti, která zaručuje reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost …více
Abstract:
This Diploma Thesis is dealing with the concentricity measurement of two concentric cylinders of short length located relatively far apart. The measurement and evaluation is made by point methodology as well as by scanning method, in addition in one position and in more positions on CMM. The concentricity and cylindricity are evaluated from measuring value and minimum value of concentricity is defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Melichar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOBLÍK, Radim. Vliv metodiky měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy pomocí souřadnicového měřicího stroje na reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků.. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní