BcA. Barbora RUČKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Koncerty pro dva klavíry a orchestr

Concertos for two pianos and orchestra
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámení s literaturou koncertů pro dva klavíry a orchestr. Zaměřuji se na čtyři koncerty z hlavních slohových období ? Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy a Francis Poulenc. V jednotlivých kapitolách jsou koncerty podrobeny vzájemné formové a interpretační komparaci. Součástí práce je CD s nahrávkami koncertů a notová příloha …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on concertos for two pianos and orchestra. It analyses four main concertos by Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy a Francis Poulenc. In particular chapters these concertos are compared by their music form and interpretation. Notes and CD with concertos? records is attached.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUČKOVÁ, Barbora. Koncerty pro dva klavíry a orchestr. Ostrava, 2011. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění