Petra Masařová

Bakalářská práce

Tepelné podmínky v chovu dojnic

Heat conditions in dairy cows
Anotace:
Cílem bakalářské práce "Tepelné podmínky v chovu dojnic" bylo zpracování literaturyo mikroklimatu, jednotlivých požadavků dojnic na mikroklimatické faktory, působenítepelného stresu na chování a fyziologický stav dojnic a jeho následné možné eliminace. Dálebyl také popsán vliv tepelného stresu na mastitidy dojnic. Hlavní zaměření na možnoueliminaci tepelného stresu bylo na evaporační ochlazování, jeho …více
Abstract:
The main subject of the bachelor's thesis "Heat conditions in dairy cows" was toelaborate literature on the topics of micro-climate, individual requirements of cows for microclimatefactors, effect of heat stress on breeding and physiological state of cows and itssubsequent elimination. The influence of thermal stress on mastitis of cos was also studied.The main focus on the possible elimination of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta