Mgr. Eva Duřpektová

Rigorózní práce

Morální aspekty zahraniční politiky USA za vlády George W. Bushe optikou spravedlivé války

Moral Aspects of U.S. Foreign Policy under George W. Bush Administration Through the Lens Just War Theory
Anotace:
Morální hodnocení války není pouze aktivitou politiků, vůdců a teoretiků mezinárodních vztahů, ale setkáváme se s ním i v našich každodenních životech. Určit, zda je určitá válka spravedlivá či nespravedlivá, a zda tudíž měla či neměla být vedena, je možné pomocí kritérií teorie spravedlivé války. Ta se v průběhu mnoha staletí utvářela na základech křesťanského myšlení, filosofického uvažování, sekulárního …více
Abstract:
The moral evaluation of war is an activity reserved not only for politicians, leaders and theorists of international relations, but we encounter it also in our everyday life. In order to determine whether a particular war is just or unjust, and therefore whether or not it should have been conducted, you can use the criteria of just war theory. The theory has been formed over many centuries on the foundations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Oponent: doc. PhDr. Oldřich Bureš, Ph.D., PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií