Jitka Talašová

Bakalářská práce

Vliv multikulturního workshopu "Od předsudků k rasismu" na znalosti a postoje žáků ZŠ a studentů SŠ ve Zlíně

The Influence of Multicultural Workshop "from Prejudice to Rasism" on Attitudes and Knowledge of Primary School Pupils and Secondary School Students in Zlín
Anotace:
Tato práce se zabývá pohledem na multikulturní výchovu v teorii i praxi. Teoretická část se věnuje multikulturalismu, multikulturní společnosti, multikulturní výchově, pojmům jako je rasismus, xenofobie, diskriminace, tolerance, apod. Popisuje také předsudky a postoje, jejich vznik a vývoj. Praktická část se zabývá výzkumem vlivu multikulturního workshopu "Od předsudků k rasismu" na žáky základní školy …více
Abstract:
This thesis deals with an approach to the multicultural education in theory and practice. The theoretical part deals with multiculturalism, multicultural society, multicultural edu-cation, concepts such as racism, xenophobia, discrimination, tolerance, etc. The prejudices and attitudes, their formation and evolution are also described. The research of the effects of the multicultural workshop "From …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Talašová, Jitka. Vliv multikulturního workshopu "Od předsudků k rasismu" na znalosti a postoje žáků ZŠ a studentů SŠ ve Zlíně. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe