Bc. Karin Ďurišová

Bakalářská práce

Strategie úniku bakteriofágů před obrannými mechanismy hostitele

Strategies of bacteriophages’ escape from host defense mechanisms
Abstract:
Bacteriophages (also phages), or viruses attacking bacteria, are the most abundant biological entity on Earth, which outnumbers their bacterial hosts by tenfold. During their coevolution, bacteria have evolved a number of mechanisms that protect them from phage infection. These mechanisms act at each stage of the bacteriophage life cycle and include, for example, inhibition of phage adsorption, cleavage …více
Abstract:
Bakteriofágy (též zkráceně fágy), neboli viry napadající bakterie, jsou nejpočetnější biologickou skupinou na Zemi, která svým počtem až desetinásobně převyšuje počet bakterií. Za dobu jejich vzájemné koevoluce si bakterie vytvořily celou řadu mechanismů, které je chrání před fágovou infekcí. Tyto mechanismy působí v každé fázi životního cyklu bakteriofága, a patří mezi ně například inhibice adsorpce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Fidrich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta