Bc. Radek Pokorný

Bakalářská práce

Znalostní management v NATO jednotce DCM a možnosti jeho dalšího rozvoje

Knowledge management at NATO unit DCM and possibilities of its further development
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu znalostního managementu u organizace Deployable Communication Module a možnosti jeho dalšího rozvoje. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska a teoretické přístupy ke znalostnímu managementu. V praktické části je definován problém použitím aplikovaného kvalitativního výzkumu. Následně jsou uvedeny návrhy praktického řešení problému …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyze the current practice of the knowledge management at the organization Deployable Communication Module and possibilities of its further development. In the first part are theoretical perspectives and theoretical approaches to knowledge management specified. In the practical part is the problem defined by the applied qualitative research usage. The following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Mgr. Ing. Martin Štěrba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management