Ing. Bohumil Dopita

Bachelor's thesis

Využití společnosti s ručením omezeným jako formy pro podnikání

Use of Limited Liability Company as a Legal Form of Business
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je stručně charakterizovat společnost s ručením omezeným, popsat ekonomické aspekty této formy podnikání, porovnáním s ostatními formami podnikání vymezit její základní výhody a nevýhody a také posoudit, pro jakou oblast podnikání je vhodná. V úvodní kapitole jsou popsány základní konstrukční prvky společnosti s ručením omezeným. Následně jsou analyzovány vybrané ekonomické …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to describe main characteristics and economical aspects of limited liability company, then compare these specifications with other legal forms of business and based on this comparison specify the best business area for its utilization. In the first chapter main features of limited liability company are briefly explained. Later on economical aspects which affect the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta