Bc. Tereza KŘESINOVÁ

Diplomová práce

Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ke sledování skladby mastných kyselin v řepce olejné

The use of near-infrared spectroscopy for the determination of fatty acids composition in rapeseed
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím metody spektroskopie v blízké infračervené oblasti s Fourierovou transformací (FT-NIR) pro stanovení obsahu hlavních mastných kyselin přítomných v semenech řepky olejné. Vybrané vzorky semen byly nasnímány pomocí FT-NIR spektrometru a poté analyzovány laboratorní referenční metodou plynové chromatografie. Byly doplněny, upraveny, kalibrovány a validovány FT-NIR kalibrační …více
Abstract:
The thesis deals with the use of Fourier transform near-infrared spectroscopy (FT-NIR) for the determination of the main fatty acids composition in rapeseed. The chosen rapeseed samples were scanned by the FT-NIR analyzer and then were analysed by gas chromatography as a reference method. The FT-NIR calibration models for the prediction of the main fatty acids composition observed in rapeseed oil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Endlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘESINOVÁ, Tereza. Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ke sledování skladby mastných kyselin v řepce olejné. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta