Theses 

Řízení rizik hudebních festivalů v České republice se zaměřením na řízení davu – BcA. Barbora Mikolášiková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební manažerství

BcA. Barbora Mikolášiková

Bakalářská práce

Řízení rizik hudebních festivalů v České republice se zaměřením na řízení davu

Risk management of music festivals in Czech Republic with focus on crowd management

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Řízení rizik hudebních festivalů v České republice se zaměřením na řízení davu“ se zabývá řízením rizik pro dav na kulturních produkcích a mapuje zákonná nařízení České republiky zabývající se bezpečností na kulturních akcích. V úvodních částech práce jsou popsány teoretické pojmy z oblasti managementu davu, rizik spojených s festivaly a je zdůvodněna potřebnost zapojení řízení rizik do organizace kulturních produkcí. Součástí práce je případová studie festivalu Brutal Assault, na kterém je znázorněna dobrá praxe užití risk managementu a řízení davu.

Abstract: Diploma thesis „Risk management of music festivals in Czech Republic with focus on crowd management” deals with organization of crowd safety at cultural events and reflects law regulations of event organization in Czech Republic with the focus on safety at cultural events. The beginning of this thesis describes theoretical issues from crowd management, risks at music festivals with the focus on application of risk management into preparation process of the event. The thesis includes a case study of festival Brutal Assault as an example of risk management and crowd management good practices.

Klíčová slova: Řízení rizik, řízení davu, event, event management, hudba, festival Risk management, crowd management, music, festival

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Nora Lastovecká, doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/rgbvn/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz