BcA. Barbora Mikolášiková

Bakalářská práce

Řízení rizik hudebních festivalů v České republice se zaměřením na řízení davu

Risk management of music festivals in Czech Republic with focus on crowd management
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Řízení rizik hudebních festivalů v České republice se zaměřením na řízení davu“ se zabývá řízením rizik pro dav na kulturních produkcích a mapuje zákonná nařízení České republiky zabývající se bezpečností na kulturních akcích. V úvodních částech práce jsou popsány teoretické pojmy z oblasti managementu davu, rizik spojených s festivaly a je zdůvodněna potřebnost zapojení …více
Abstract:
Diploma thesis „Risk management of music festivals in Czech Republic with focus on crowd management” deals with organization of crowd safety at cultural events and reflects law regulations of event organization in Czech Republic with the focus on safety at cultural events. The beginning of this thesis describes theoretical issues from crowd management, risks at music festivals with the focus on application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Nora Lastovecká, doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/rgbvn/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební manažerství