Mgr. Daniel Sapák

Diplomová práce

Formální právní stát jako justiciabilní koncept: rozbor judikatury Ústavního soudu ČR

Justiciability of Formal Principles of the Rule of Law in the Case Law of the Constitutional Court of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou judikatury Ústavního soudu České republiky, vztahující se k principům formálního právního státu. Za tímto účelem je prvé řadě je v práci srovnána kontinentální koncepce právního státu s angloamerickou koncepcí vlády práva. Dále je v práci popsán vztah principu materiálního a formálního právního státu. Následně je provedena kvantitativní analýza četnosti výskytu formálních …více
Abstract:
The thesis is concerened with analysis of formal principles of the Rule of Law in the case law of the Constitutional court of the Czech Republic. For this purpouse are foremost compared continental and angloamerican conceptions of the principle of the Rule of Law. Fruther in the thesis is described relationship between substantive and formal conceptions of the Rule of Law. Further in the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo