Theses 

Celoživotní vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením prostřednictvím aktivačních center (pilotní projekt) – Bc. Markéta Borutová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta Borutová

Diplomová práce

Celoživotní vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením prostřednictvím aktivačních center (pilotní projekt)

Lifelong learning for people with mental retardation in activation centers (pilot project)

Anotace: Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním dospělých lidí s mentálním postižením. V první části je práce zaměřena na teoretické vymezení mentální retardace, dospělost s jejími specifiky u této skupiny lidí a na oblast edukace. Druhá část práce je zaměřena na pilotní instituci, tzv. aktivační centrum, které se v současné době ověřuje v rámci tříletého projektu ESF „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol“ jako forma celoživotního vzdělávání pro absolventy s mentálním postižením. Cílem diplomové práce je analyzovat vzdělávání v aktivačním centru za půl rok na jedné z ověřujících škol.

Abstract: The thesis deals with the lifelong learning of adults with mental impairment. The first part is divided into three chapters and these are about the definition of the mental impairment, the adulthood with its specifics in individuals with mental impairment and the area of education. The second part is focused on the pilot institution so called activation centre that is currently being proved by the three years project ESF „Special educational activities for people with the profound forms of impairment in activation centres at special schools“, as a form of lifelong learning for graduates with mental impairment. The aim of the thesis is to analyse education in activation centre over a half year at one of the verifying schools.

Klíčová slova: mentální postižení, dospělost, celoživotní vzdělávání, pilotní projekt, aktivační centrum, rozvoj osobnosti, kvalita života, vyrovnávání příležitostí, socializace, kontakt s vrstevníky, vzdělávací kurzy, mental impairment, adulthood, lifelong learning, pilot project, activation centre, development of personality, quality of life, equalization of opportunities, socialization, contact with peers, educational courses

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:31, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz