Bc. Michaela Janečková

Bakalářská práce

Komunikační kompetence žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ

Communication Competencies of Pupils with Specific Learning Disabilities at the 2nd Primary School
Anotace:
Bakalářská práce Komunikační kompetence žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy se zabývá úrovní komunikačních činností žáků se specifickými poruchami učení. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se autorka na základě odborné literatury věnuje vymezení základních pojmů z oblastí komunikace, vývoje lidské řeči, specifických poruch učení a kompetencí …více
Abstract:
This bachelor thesis Communication competencies of elementary school second grade students with specific learning disabilities deals with the level of communication activities of students with specific learning disabilities. Theoretic part is divided into four chapters in which the author based on expert literature deals with definition of key ideas from area of communication, human speach development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janečková, Michaela. Komunikační kompetence žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN