Mgr. Václav Matyáš

Diplomová práce

Právní aspekty hospodářské a finanční krize EU

Legal Aspects of the EU Economic and Financial Crisis
Anotace:
Práce se zaměřuje na rozbor právních aspektů jednotlivých institutů vznikajících v Evropské unii v důsledku finanční a hospodářské krize. Nejprve čtenáři poskytuje, skrze nástin historického vývoje evropské integrace, důležitý vhled do konstrukce a fungování Unie a poté již přechází k jádru zkoumaného problému. Rozebírá jednotlivé stabilizační a záchranné nástroje a popisuje jejich funkci, právní základ …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the analysis of the legal aspects of various institutes arising in European Union due to the financial and economic crisis. First, the work provides an important insight into the structure and functioning of the Union through an outline of the historical development of European integration, and then it goes to the heart of the problem. It analyzes various stabilizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta