Mgr. Michaela Krůpová

Bakalářská práce

Rozvoj prozodických faktorů řeči u dětí s narušenou komunikační schopností

The development of prosodic features of language by children with communication disorders
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem prozodických faktorů řeči u dětí s narušenou komunikační schopností. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je možné ovlivnit prozodické faktory řeči u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku pravidelným a cíleným procvičováním. Respondenty kvalitativního výzkumu tvořilo pět dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností, se kterými byla prováděna …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with development of prosodic features of speech by children with communication disorders. The main aim of this thesis was to find out if it is possible to affect prosodic features of speech in preschool children with communication impairment by regular and focused practicing. Qualitative research was found out on five preschool children with communication ability disorder. With …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Imrichovská
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta