Mgr. Lukáš Gamovský

Diplomová práce

Následky úpadku koncernového závodu

Consequences of Insolvency for a Corporate Group
Anotace:
Diplomová práce pojednává o následcích, které právo spojuje s úpadkem koncernového závodu. Mezi takové následky spadají v rámci korporačního práva odpovědností režimy člena statutárního orgánu, náhrady újmy v rámci koncernu a z hlediska insolvenčního práva také omezení v hlasování či nabývání majetku úpadce a jiné. Práce se krátce věnuje právní úpravě koncernů a úpadku korporace. Jádro pak tvoří konkrétní …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the consequences that the law associates with the insolvency of the corporate group. Such consequences fall within the corporate law into responsibility regimes of a member of a statutory board, compensation of harm within the corporate group and, from the point of view of insolvency law, also restrictions on the voting or acquisition of bankrupt assets and others. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Houdek
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta