Martin Mikulka

Bakalářská práce

Soutěžní politika Evropské unie v případech zneužití dominantního postavení

The Competition Policy of the European Union in Cases of Abuse of Dominant Position
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dominantního postavení mezinárodních firem na vnitřním trhu Evropské unie. Hlavním cílem práce je na základě teoretických poznatků, a následně rozboru různých případů týkajících se dominantního postavení a jeho zneužití, zanalyzovat dopady aplikace soutěžní politiky Evropské unie na spotřebitele a mezinárodní společnosti činné na jednotném trhu, a to …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at the problematics of dominant position of international companies on the common market of the European Union. The main aim of this bachelor thesis is the analysis of the application of the competition policy of the European Union in cases of dominant position and its abuse in the information technology sector and then the appraisal of consequences for consumers and international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Ondřej Sankot
  • Oponent: Gabriel Hasík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72753