Bc. Natálie Velecká

Diplomová práce

Edukační činnost muzejních knihoven České republiky: dotazníkové šetření

Educational activities of museum libraries in the Czech republic: a questionnaire survey
Anotace:
Diplomová závěrečná práce se věnuje muzejním knihovnám České republiky a jejich působení v oblasti neformálního vzdělávání. Jejím cílem je v teoretické části shromáždit dostupné informace týkající se historie i současného stavu muzejních kniho-ven s ohledem na dostupnou legislativní oporu. Zároveň se také snaží propojit téma muzejních knihoven s oblastí vzdělávání a nastínit tak jejich vzdělávací potenciál …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the museum libraries of the Czech Republic and their role in informal education. The theoretical part aims to collect the available information about the history and the current state of museum libraries regarding the respective legislative support. It also seeks to link the museum libraries with the topic of education and thus introduce their educational potential. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Štepánka Běhalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta