Bc. Antonín Marko

Diplomová práce

Univerzální ovládací panel s dotykovým displejem

A Universal Control Panel with a Touch-screen
Anotace:
Tato práce pojednává o návrhu a stavbě prototypu ovládacího panelu pro domácí automatizaci. Teoretická část obsahuje přehled dostupných technologií domácí automatizace a ovládacích panelů. Jako praktické využití panelu je popsán návrh a realizace ovládání topné soustavy domu, včetně hardwarové stránky věci.
Abstract:
This thesis deals with design and realisation of a control panel prototype for home automation. The theoretical part contains an overview of available home automation technologies and control panels. As a practical use of the panel, there is described the design and implementation of control of the house heating system, including the hardware description.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marko, Antonín. Univerzální ovládací panel s dotykovým displejem. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.