Daniel KOHOUT

Bachelor's thesis

WEB SIP klient

WEB SIP client
Abstract:
Úkolem této práce je seznámení se s protokolem SIP. Navržení řešení SIP serveru a vytvoření jednoduchého SIP klienta, který má umět navázat spojení a realizovat hovor.
Abstract:
The task of this work is to get to know with the SIP protocol. Propose solutions to the SIP server and create a simple SIP client, which is able to connect and realize the call.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Petrovič

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOHOUT, Daniel. WEB SIP klient. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/