Bc. Jana Kocourková

Diplomová práce

Autonomní regulace kardiovaskulárního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní vyšetřovaná metodou baroreflexní senzitivity

The autonomous regulation of the cardiovascular systém in patients with multiple sclerosis examined by the metod of the baroreflex sensitivity
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv onemocnění roztroušené sklerózy mozkomíšní na autonomní regulaci kardiovaskulárního systému formou baroreflexní sensitivity. U souboru pacientek (n = 8) byla v letech 2007 a 2010 měřena baroreflexní sensitivita během spontánního a metronomem kontrolovaného dýchání (f = 0,33 Hz). Dále bylo provedeno klinické vyšetření, jehož hlavním sledovaným parametrem …více
Abstract:
The aim of the diploma theses was to evaluate the impact of Multiple Sclerosis on the function of the autonomous regulation of the cardiovascular system by the method of baroreflex sensitivity. In the year 2007 and 2010 the baroreflex sensitivity was investigated in the group of Multiple Sclerosis patients while breathing spontaneously and according to metronom (f = 0,33 Hz). Then the clicnical investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta