Lenka Týcová

Diplomová práce

Vypovídací schopnost přílohy k účetní závěrce v obchodních korporacích

Explanatory power of the notes to the financial statements in business corporations
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku přílohy k účetní závěrce a její vypovídací schopnost. Nejprve je ve stručnosti představena účetní závěrka a s ní spojené souvislosti, jejíž je příloha součástí. Dále je pak velmi detailně vymezen a rozebrán obsah přílohy k účetní závěrce, jak by měl vypadat, aby byla zajištěna dostatečná vypovídací schopnost přílohy. Pro zhodnocení stavu skutečných příloh …více
Abstract:
This thesis deals with notes to the financial statements and their explanatory power. Firstly annual financial statement is presented shortly with other context. Then content of the notes to the financial statements is specified in details together with information how should the notes look to provide satisfactory explanatory power. A survey of the real notes was realized for evaluation of these notes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Libuše Müllerová
  • Oponent: Václav Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48817