Veronika Janatková

Bakalářská práce

Aktivní diváctví a současný dokumentární film 2.0.

User - Spectator in the Contemporary Documentary Film 2.0

Anotace:
Tato práce se zabývá problematiku interaktivních formátů v současném dokumentárním filmu. Cílem je poskytnout přehledný úvod do problematiky interaktivního dokumentarního filmu a jeho publik. Práce studuje, jaké nové možnosti které s sebou přináší digitalizace a proces internetové distribuce pro producenty a především pro jednotlivé diváky; jaké změny a výzvy s sebou přináší pro vyprávění a kontrolu …více
Abstract:
This thesis takes a look at the main issues of interactive forms of contemporary documentary film 2.0. Its aim is to present a general overview of the emerging field of interactive documentary film and its audiences. The thesis is focused on the new possibilites that the proces of digitalisation and digital distribution has opened for the producers as well as for the spectators in terms of narration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: Helena BENDOVÁ
  • Oponent: Marta ŠVECOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.