Theses 

Využití psychomotorických her u osob s mentálním postižením a autismem – Bc. Katarína Dojčiarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Katarína Dojčiarová

Diplomová práce

Využití psychomotorických her u osob s mentálním postižením a autismem

Use of Psychomotor Games in People with Mental Disability and Autism, sensomotor activities

Abstract: At the beginning, we were guided by a case history that led us to the selection of the appropriate psychomotor games that could be used to investigate examined people with regard to the effectiveness of the studied parts of character. In pite of the fact that we haven’t noticed such visible results, an interview with a personal assistant assured us about the proper selection of the activities because thanks to them we have contributed not onlyto the developement of self-reliance, improvement of the cooperation with lesser-known people but also to the slight positive shift in different parts of mental processes.

Abstract: Cieľom diplomovej práce bolo zistiť, či je možné rozvojom jednotlivých motorických častí- jemnej a hrubej motoriky, prostredníctvom pravidelných aplikácií psychomotorických hier dosiahnuť aspoň čiastočného rozvoja osobnosti mentálne postihnutého jedinca a či tým dokážeme zmeniť aj jeho psychický stav. Aktuálne schopnosti a možnosti klientov nám ozrejmila vstupná anamnéza. Tá nás doviedla k výberu vhodných psychomotorických hier, ktoré mohli byť použité na skúmané osoby so zámerom na zlepšenie jednotlivých oblastí osobnosti. Aj napriek tomu, že my sami sme až také výsledky nepostrehli, rozhovor s osobným asistentom nás utvrdil v správnom zvolení týchto aktivít, nakoľko u niektorých osôb sme prispeli k rozvoju samostatnosti, zlepšeniu spolupráce s menej známymi osobami, či miernym posunom pozitívnym smerom v rôznych častiach psychických procesov.

Klíčová slova: Psychomotorika, mentálne postihnutie, senzomotorická aktivita, Psychomotor exercise, mental disability, sensomotor activities

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:37, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz