Bc. Jan Krotký

Bakalářská práce

Kulturní hranice a vymezování se vůči Druhým - Mediální obrazy uprchlíků v době tzv. "migrační krize"

The cultural boundaries and defining themselves in relation to Others - Media image of refugees during "migration crisis"
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je poskytnutí teoretických konceptů, na jejichž základě probíhá formování a přináležení k různým skupinám a společenstvím. Na základě rozdílné historické zkušenosti a odlišnému pojetí národa zemí Visegrádské skupiny oproti zemím západním vysvětluji a priori odmítavý postoj zemí V4 vůči přerozdělovacímu mechanismu uprchlíků. Dále ve své práci představuji symboly, které tvoří …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to provide theoretic concepts on which the formation and belonging to different groups and communities are based. In accordance with different historical experience and different conception of nation in the countries of the Visegrad Group and in Western countries, I explain the a priori negative attitude of the V4 group toward the relocation procedure of refugees. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Kissová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Sociologie