Bc. Petra Emingerová

Master's thesis

Veřejná správa na území Slovenska v letech 1944 - 1945

The public administration in Slovak territory in years 1944 - 1945
Abstract:
Obsahem a cílem této diplomové práce je detailní popis procesu ustanovování veřejné správy na území Slovenska před a v období Slovenského národního povstání a na území Podkarpatské Rusi. V práci je uvedena charakteristika Slovenského státu, jeho ústavy a přehled hlavních orgánů, vykonávajících správu země před vypuknutím povstání. Hlavním tématem této práce je Slovenské národní povstání, jeho začátek …more
Abstract:
The content and aim of this thesis is the detailed description of the process of development of public administration in Slovakia before and during the Slovak National Uprising and on the territory of Transcarpathian Ukraine. The work presents characteristics of the Slovak State, its Constitution and an overview of the major institutions engaged in the management of the country before the outbreak …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration