Mgr. Martin Kudláček

Bachelor's thesis

Neurální kmenové buňky

Neural stem cells
Abstract:
Neurální kmenové buňky jsou nediferencované buňky, které jsou v in vivo podmínkách tripotentní, tzn. dávají vzniknout třem typům terminálně diferencovaných buněk: neuronům, astrocytům a oligodendrocytům. Mají také schopnost sebeobnovy a do určité míry i proliferace. V dospělém savčím mozku se vyskytují ve dvou hlavních oblastech – v subgranulární zóně hipokampu a v subventrikulární zóně lemující postranní …more
Abstract:
Neural stem cells are defined as undifferentiated cells capable of self-renewal and multipotent differentiation into the three principle cell types of the nervous system in vivo – neurons, astrocytes and oligodendrocytes. They are endowed with a high potential for proliferation. In the adult mammalian brain, the subventricular zone of the lateral ventricles and the subgranular zone of the hippocampus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2009
  • Supervisor: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta