Aranka SOCHOROVÁ

Diplomová práce

Projektová metoda eTwinning ve výuce anglického jazyka

eTwinning - the Project Method in Teaching English
Anotace:
Diplomová práce je nazvána ?Projektová metoda eTwinning ve výuce anglického jazyka? a je složena ze dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části je nejdříve představen projekt z několika hledisek, charakteristika jednotlivých forem projektu, způsoby motivování žáků k vypracování projektu, popis rolí žáků a učitele při zpracování projektu, možnosti mezinárodních projektů a jejich přínos pro …více
Abstract:
Dissertation called ?eTwinning ? the Project Method in English Teaching? is composed of two parts ? theoretical and practical. The theoretical part introduces a basic project definition from different authors´ perspective, dividing projects according to several aspects, ways of motivating a pupil, roles of the pupil and the teacher during the design stage of the project, possibilities of international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOCHOROVÁ, Aranka. Projektová metoda eTwinning ve výuce anglického jazyka. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Uč. pro 2.st. ZŠ ČJ-AJ