Michaela Hladišová

Bakalářská práce

Právne následky nekalej súťaže v podnikateľskom prostredí

Legal Consequences of Unfair Competition in the Business Environment
Abstract:
HLADIŠOVÁ, Michaela: The legal consequences of unfair competition in the business environment. [Thesis]. College of Banking Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of Economics, pricing, social sciences and law. Thesis : JUDr. PhDr. Mgr. Phil. Róbert Jáger, PhD. Year of defense: 2013. Page 61. Work deals with the legal consequences of unfair competition in the business environment. The …více
Abstract:
HLADIŠOVÁ, Michaela: Právne následky nekalej súťaže v podnikateľskom prostredí. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: : JUDr. PhDr. Mgr. Phil. Róbert Jáger, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán 61. Bakalárska práca sa zaoberá právnymi následkami nekalej súťaže v podnikateľskom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře