Ing. Milan Schulc

Bakalářská práce

Komparace poskytování a financování sociálních služeb v České republice soukromým a veřejným sektorem

The Comparison of Providing and Funding Social Services by the Private and the Public Sector in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na současnou problematiku financování a poskytování sociálních služeb v České republice, a to jak soukromým, tak i veřejným sektorem. Vzhledem ke stárnutí populace a více hektickému tempu života, získávají sociální služby každým rokem na důležitosti. První část práce je věnována historickému vývoji oblasti poskytování sociálních služeb. Druhá a třetí část je věnovaná vymezení …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on current issues of financing and provision of social services in both private as well as public sectors within the Czech Republic. Given the aging population and more hectic pace of life, social services are gaining more importance year by year. The first part of the thesis is devoted to the historical development of the field of social services. The second and the third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma