Mgr. Šárka Skalická

Bachelor's thesis

Katarze ve vybraných antických tragédií

Catharsis in the chosen ancient tragedies
Anotácia:
Úkolem diplomové práce „Katarze ve vybraných antických tragédiích“ je rozebrat pojem tragédie, její počátky, vývoj a hlavní představitele, kde se zaměřuje na jednotlivé autory a jejich pojetí tragédie. V této souvislosti jsou pak uvedeny i počátky a rozvoj antického divadla. Diplomová práce se rovněž věnuje tehdejším požadavkům ohledně „správné“ tragédie. Pozornost je soustředěna zejména na Aristotelovo …viac
Abstract:
The main purpose of my Diploma work “Catharsis in the chosen ancient tragedies” is to analyse the definition of tragedy, its origins, progress and main representatives – its authors and their concept of tragedy. There are also mentioned origins and the progress of ancient theatre in this connection. The Diploma work also discusses the standard of “the correct” tragedy at that time. Attention is concentrated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2008
  • Vedúci: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics

Práce na příbuzné téma