Jakub Kačic

Bakalářská práce

Vliv posedu a rozložení bicí soupravy na výsledný zvuk hráče

Posture and setting of drum kit in relation to sound of a drummer
Anotace:
Diplomová práce "Vliv posedu a rozložení bicí soupravy na výsledný zvuk hráče. " pojednává o důležitosti posedu a s ním spojenou technikou hry na bicí soupravu. Zaměřuje se také na porovnání hráču (a jejich názorů na problematiku) z hlediska použité techniky hry a rozličnosti nastavení bicí soupravy.
Abstract:
Diploma thesis "Posture and setting of drum kit in relation to sound of a drummer " deals with…importance of posture behind the kit and related use of drumming technique. It also focuses on comparison opinions of other drum players in question of technique and differences in drum setting.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Marián Ševčík
  • Oponent: Kamil Slezák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/nn7mt/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Jazzová interpretace