Jakub Kačic

Bachelor's thesis

Vliv posedu a rozložení bicí soupravy na výsledný zvuk hráče

Posture and setting of drum kit in relation to sound of a drummer
Abstract:
Diplomová práce "Vliv posedu a rozložení bicí soupravy na výsledný zvuk hráče. " pojednává o důležitosti posedu a s ním spojenou technikou hry na bicí soupravu. Zaměřuje se také na porovnání hráču (a jejich názorů na problematiku) z hlediska použité techniky hry a rozličnosti nastavení bicí soupravy.
Abstract:
Diploma thesis "Posture and setting of drum kit in relation to sound of a drummer " deals with…importance of posture behind the kit and related use of drumming technique. It also focuses on comparison opinions of other drum players in question of technique and differences in drum setting.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Marián Ševčík
  • Reader: Kamil Slezák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/nn7mt/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Bachelor programme / field:
Art of Music / Jazz interpretation