Bc. Marián Hlavna, Ph.D.

Diplomová práce

Zavedenie metódy chromatínovej imunoprecipitácie pre analýzu epigenetických zmien chromatínu

Implementation of Chromatin Immunoprecipitation Method for Epigenetic Chromatin Modifications Analysis
Abstract:
The purpose of this thesis was to implement chromatin immunoprecipitation (Ch-IP) method on the basis of the experimental treatment of Spinal muscular atrophy (SMA). Another aims was to study effects of histondeacetylase inhibitors (iHDAC), namely valproate (VPA), benzamide M344, scriptaid and other potential therapeutics – hydroxyurea and kinetin, on SMN2, Htra2-β1 and hnRNP-G and analyze valproate …více
Abstract:
Náplňou predkladanej diplomovej práce bolo zavedenie metódy chromatínovej imunoprecipitácie, na pozadí experimentálnej liečby spinálnej muskulárnej atrofie. Ďalšou úlohou bolo sledovať účinky vybraných inhibítorov HDAC – potenciálnych liečiv SMA, na úroveň expresie génov SMN2, Htra2-β1 a hnRNP-G a zároveň zmapovať účinky iHDAC Valproátu sodného pomocou mRNA čipovej analýzy. Na pracovisko Centra molekulární …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.