Bc. Štefánia Pažáková

Bachelor's thesis

Mezipohlavní rozdíly ve tvaru zápěstních kostí

Sex Differences in the Shape of Carpal Bones
Abstract:
Previous research reported that majority of carpal measurements are larger in males than females. It was also revealed that each carpal bone revealed certain sex-related shape dimorphism. Significant shape differences were found on the lunate and triquetral bone. Ontogenesis, as well as functional and evolutionary aspects of the human carpus may represent the potential factors which cause sex-related …more
Abstract:
Predchádzajúci výskum odhalil, že muži majú vo väčšine prípadov väčšie rozmery zápästných kostí ako ženy. Súčasne sa ukázalo, že každá zápästná kosť vykazuje určitý tvarový pohlavný dimorfizmus. Významné rozdiely v tvare sa našli na os lunatum a os triquetrum. Ontogenéza, ako aj funkčné a evolučné aspekty zápästia môžu predstavovať potencionálne faktory, ktoré spôsobujú pohlavné rozdiely v tvare týchto …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Anthropology / Anthropology