Bc. Peter Krutý

Diplomová práce

Informační systém pro podporu školících procesů firem

Information system for support of training processes in commercial companies
Abstract:
Get familiar with the principles of information system development. Compare particular lifecycle models of software products with a focus on analysis, design and implementation. Describe and review current approaches in ICT support for training processes. Based on the results analyze training environment of the particular company, identify functions of the training and specify requirements for support …více
Abstract:
Seznámit se s principy vývoje informačních systémů. Vzájemně porovnat jednotlivé modely životních cyklů softwarových produktů, zaměřit se zejména na fázi analýzy, návrhu a implementace. Popsat a zhodnotit přístupy k ICT podpoře školících procesů v současných firmách. Na základě zjištěných poznatků analyzovat prostředí školícího oddělení konkrétní komerční společnosti, identifikovat jeho funkce a specifikovat …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika