Ing. Ivan Blažek

Master's thesis

Mediální komunikace v oblasti církevní turistiky - Využití nových pohledů na tradiční židovskou gastronomii a ubytování při propagaci hotelových zařízení s restaurací

Media Communications in Religious Tourism - Using New Perspectives on Traditional Jewish Cuisine and Accommodation in the Promotion of Hotels with Restaurants
Abstract:
Diplomová práce s názvem Mediální komunikace v oblasti církevní turistiky; Využití nových pohledů na tradiční židovskou gastronomii a ubytování při propagaci hotelových zařízení s restaurací se zabývá částí církevní turistiky, turistiky židovské a také tím, jak může být tento segment mediálně ovlivněn. Práce bude využita při stavbě a přípravě hotelového zařízení s restaurací určeného právě pro židovskou …more
Abstract:
This diploma thesis with the topic “Media Communications in Religious Tourism; Using New Perspectives on Traditional Jewish Cuisine and Accommodation in the Promotion of Hotels with Restaurant” deals with one part of religious tourism – the Jewish tourism and how is it possible to influence this segment through the media. The thesis will be used by the preparation and building of the hotel facilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jaroslav Holoubek
  • Reader: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze