Mgr. Veronika Kolaříková

Master's thesis

Nacionalismus a jeho důraz na národní identity jako bytostně moderní fenomén: Pojmy nacionalismus a národní identita v pojetí teorie E. Gellnera

Nationalism and its impact on national identities as a modern phenomenon: Terms nationalism and national identities according to theory of Ernest Gellner
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou nacionalismu a jeho důrazem kladeným na národní identity. S pojmem nacionalismu pracuje jako s moderním fenoménem, u jehož vzniku stály specifické strukturální podmínky, funkce a změny pojící se s příchodem modernity. Právě podmínkám vzniku nacionalismu věnuje práce zvýšenou pozornost a snaží se definovat hlavní atributy, od nichž se vznik i přetrvávající existence …more
Abstract:
The diploma thesis discusses issue of nationalism and his emphasis on national identity. The concept of nationalism is used as a modern phenomenon, at whose formation played a main role specific structural conditions, features, and changes which were bonding with the advent of modernity. The thesis pays close attention to conditions of emergence of nationalism and tries to define the main attributes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií