Ing. Gilda Görcsösová

Diplomová práce

Alokace nákladů v konkrétním podniku

Cost Allocation in the Enterprise
Abstract:
The goal of this Diploma´s thesis „Allocation in the Enterprise“ is an analysis of the cost allocation in the Enterprise for the purpose of its critical exaluation and suggestion of more suitable calculation methods and its iprovement as well. The theoretical part is concetrated on the basic terminology such as costs, cost allocation and cost calculation methods. After the theoretical part follows …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Alokácia nákladov v konkrétnom podniku“ je analýza spôsobu priraďovania nákladov vo vybranom podniku, jeho kritické zhodnotenie a návrh presnejšieho spôsobu kalkulácie nákladov. V teoretickej časti sú vymedzené základné pojmy ako náklady, alokácia nákladov, či metódy kalkulácie nákladov. Na teoretickú časť nadväzuje časť praktická, ktorá sa zameriava na konkrétny podnik …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.