Theses 

Public relations strategie zaměřená na budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu – Mgr. Michala Gregorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Management

Mgr. Michala Gregorová

Bachelor's thesis

Public relations strategie zaměřená na budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu

Public relations strategy designed for brand building and audience increase of a web portal

Anotácia: Předmětem bakalářské práce je tvorba PR strategie s důrazem na media relations. Teoretická část práce je věnována vysvětlení pojmu „public relations“ a oblastem, na které se public relations dělí. Z nich je větší prostor věnován media relations, které jsou důležité pro PR strategii v praktické části práce, která se na tento typ vztahů soustřeďuje. Jádro teoretické části spočívá v nastínění pojmu „PR strategie“, co by strategii mělo předcházet a co je v ní důležité zohlednit. Poznatky z teoretické části jsou využity v tvorbě PR strategie pro webový portál Fler.cz. Součástí práce je i vyhodnocení kroků podniknutých na základě stanovené strategie a závěrem i doporučení pro další rok.

Abstract: The subject of this thesis is creating PR strategy focused on the media relations. The theoretical part of the thesis deals with explanation of the term „public relations“ and the branches that the public relations consist of. Media relations are important for the PR strategy in the practical part of the thesis, which is focused on this kind of relations; that is why media relations are described more closely than the other public relations branches. The core of the theoretical part rests in the description of the term „PR strategy“, furthermore what should anticipate the creation of the PR strategy and what is important to take into account. The findings from the theoretical part are used for creating the PR strategy for the web portal Fler.cz. The evaluation of the steps taken on the basis of the PR strategy and the recommendations for the next year are also part of the thesis.

Kľúčové slová: public relations, media relations, public relations strategie, budování značky, návštěvnost webu public relations, public relations strategy, brand building, audience of a web portal

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 3. 2019 03:05, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz