Bc. Martina Kučerová

Bachelor's thesis

Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna

Natural conditions and flora of the area in the southeastern part of Brno
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku přírodních poměrů a flóru území v jihovýchodní části Brna, které je vymezeno čtyřmi čtverci podrobné mapovací sítě (6865-B-B-d, 6865B-D-b, 6866-A-A-c, 6866-A-C-a). Jeho rozloha je přibližně 9 km2. Druhou částí práce je soupis taxonů cévnatých rostlin zhotovený především na základě Databanky flóry České republiky. Studovaná oblast se nachází v nadmořské …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the characteristics of natural conditions and flora in the southeastern part of Brno. This area is defined by four squares detailed mapping network (6865-B-B-d, 6865B-D-b, 6866-A-A-c, 6866-A-C-a). The area is about 9 km2. The second part of the thesis is a list of taxa of vascular plants, which was made primarily on the basis of Databanka flóry České republiky. The study …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education