Bc. Tomáš MILAR

Diplomová práce

Návrh učebnice regionální geografie Olomoucka

Project of textbook for regional geography of the District of Olomouc
Anotace:
Předkládanou diplomovou práci lze rozdělit do několika okruhů. Prvním část práce seznamuje s teoretickým pojednáním o učebnici jako didaktické pomůcky. Další část se věnuje metodám hodnocení učebnic dle míry obtížnosti textu. Na základě zvolené metody hodnocení obtížnosti textu byla provedena analýza vybraných učebnic. Na tuto část navazuje rozbor kurikulárních dokumentů v souvislosti s výukou místního …více
Abstract:
The following thesis can be divided into several sections. The firs part of the thesis informs about the theoretical features of a textbook as an educational material. Another part deals with methods of rating textbooks by the degree of difficulty of the text. Basced on the selected method of raiting the difficulty of the text was done an analysis of the chosen textbooks. This part is followed by an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILAR, Tomáš. Návrh učebnice regionální geografie Olomoucka. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 68aor9 68aor9/2
21. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 4. 2016
Marklová, E.
22. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.