Bc. Tomáš Marsa

Master's thesis

Negotiating Meaning in Courtroom Interaction: Gricean Maxims and Face Management in O.J.Simpson’s Civil Trial

Negotiating Meaning in Courtroom Interaction: Gricean Maxims and Face Management in O.J.Simpson’s Civil Trial
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá využíváním Griceových maxim kooperačního principu a konceptu ‘face’ z hlediska vyjednávání významu a konstrukce reality během jednotlivých druhů výslechů v civilním soudním jednání O.J. Simpsona. Nedodržování maxim otevírá možnosti modifikace významu a reality stejně jako ‘face’, protože vyvolává významy implikační (dodatečné). Práce studuje rozdíly mezi jednotlivými druhy …viac
Abstract:
The M.A. thesis deals with exploitations of Grice’s maxims of the CP and with the concept of face in terms of negotiating meanings and constructing a version of reality in the O.J. Simpson’s civil trial. Maxims violations open up the potential to modify the meaning and reality as well as the face because they give rise to implicated (extra) meaning. The thesis studies the differences between the two …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedúci: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature