Mgr. Martina Hortvíková

Bakalářská práce

Drtič Gammarus fossarum v roli inženýra: predační efekt blešivce potočního na společenstvo larev pakomárů

Shredder Gammarus fossarum as an ecosystem engineer: its predation effect on the assemblage of chironomid larvae
Anotace:
Blešivec potoční Gammarus fossarum Koch 1835 je v České republice nejběžnější zástupce různonožců (Amphipoda). Žije v čistých potocích a říčkách a největších hustot dosahuje na bazických prameništích. Typicky se s ním můžeme setkat na minerálně bohatých slatiništích, zatímco v minerálně chudých (kyselých) slatiništích skoro chybí. Podobně se podél tohoto minerotrofního gradientu mění i druhové složení …více
Abstract:
Gammarus fossarum Koch 1835 is the most common species of Amphipoda in the Czech Republic. It lives in clean streams and is most abundant in mineral rich spring fens, while it is almost missing from mineral poor (acid) spring fens. The taxonomic composition of assemblages of other spring invertebrates like Chironomidae (Diptera) changes along the gradient of mineral richness, too. One of the possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta