Bc. Radana Jusková

Diplomová práce

Cestovný ruch a regionálny rozvoj mesta Říčany.

Tourism and Regional Development of Říčany town.
Abstract:
The thesis deals with view of the city Říčany, its potential for tourism and general development. It analyzes the objectives, content, and methods of using tourism in the city and its surroundings in the context of the urban agenda and strategic plan. Theoretical knowledge is used in practical application SWOT analysis and the conclusion is then created a draft plan for the development of key areas
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá pohľadom na mesto Říčany, jeho potenciálom pre cestovný ruch a všeobecný rozvoj. Rozoberá ciele, obsah, formy, metódy využitia cestovného ruchu v meste a jeho okolí v súvislosti s mestskou agendou a strategickým plánom. Teoretické poznatky sú využité v praktickej aplikácii SWOT analýzy a na záver je následne vytvorený návrh plánu rozvoja kľúčových oblastí.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze