Theses 

Role marketingu a public relations v informačně-vzdělávacích aktivitách vysokoškolských knihoven – Bc. Diana Hlubková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Diana Hlubková

Master's thesis

Role marketingu a public relations v informačně-vzdělávacích aktivitách vysokoškolských knihoven

The Role of Marketing and Public Relations within the Informative and Educative Activities of the Universities Libraries

Abstract: Tématem práce je role marketingu a public relations v informačně-vzdělávacích aktivitách vysokoškolských knihoven. Marketingová teorie je aplikována na prostředí, jehož podstatou je poskytování služeb. Na informační vzdělávání je nahlíženo jako na nezbytnou součást vysokoškolského vzdělávání, kterou je třeba organizovat, plánovat a propagovat. Úspěšná realizace informačního vzdělávání předpokládá segmentaci uživatelů, diferenciaci aktivit na zvyšování informační gramotnosti podle potřeb uživatelů, stanovení standardu poskytovaných služeb, zajištění odborného personálu, propagaci využívající rozmanitých nástrojů public relations s ohledem na cílovou skupinu, komunikaci všech zúčastněných osob a zajištění zpětné vazby umožňující korigování jednotlivých činností. Praktická část práce přináší pohled na marketingovou praxi informačního vzdělávání univerzitních a fakultních knihoven v České republice.

Abstract: The subject-matter of the thesis is the role of marketing and public relations within the informative and educative activities of university libraries. The marketing theory is applied to the environment the substance of which is rendering of services. The information education is perceived as an essential part of academic education which must be organized, planned and promoted. Successful implementation of information education expects the segmentation of the users; the differentiation of activities to increase the information literacy according to user requirements; the determination of the standards of services provided; the provision of professional staff; the promotion using various public relations tools with respect to the target group; the communication of all persons involved; and the provision of feedback facilitating the correction of the separate activities. The practical part of the thesis offers a view of the marketing practice of information education of university and departmental library libraries in the Czech Republic.

Keywords: marketing, public relations, informační vzdělávání, informační gramotnost, vysokoškolské knihovny, reklama, press relations, marketing služeb, information education, information literacy, university libraries, advertisement, services marketing

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petra Hornochová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 03:10, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz