Lucie Chocholatá

Bakalářská práce

A Marketing Research Analyzing the Causes of Migration of Citizens with Secondary and University Education in the Districts of Sokolov and Cheb.

Marketingový výzkum příčin odlivu obyvatelstva se středoškolským a vysokoškolským vzděláním v oblastech Sokolovska a Chebska
Anotace:
Práce je zaměřena na aktuální otázku příčin odlivu obyvatelstva se středoškolským vzděláním v oblasti Sokolovska a Chebska. Snaží se identifikovat základní problémy a jejich příčiny, a v neposlední řadě poukázat na možnosti jejich řešení. Na základě výsledků uskutečněné analýzy jsou v závěru formulována doporučení.
Abstract:
The thesis discusses current issues of causes of migration of citizens with secondary education in the districts of Sokolov and Cheb. There is focused on identifying the fundamental problems in order to find appropriate solution. Based on the marketing research analysis are formulated recommendations.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: Vladimír Vavrečka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažerská ekonomika