Daria RUSAKOVA

Bakalářská práce

Intermediálni tvorba v současnosti

Intermedial artwork at nowadays
Anotace:
Tato práce se soustředí na pozorování situace týkající se nových médií v umění a jejich postavení v současném světě. Začíná hledáním definice samotného pojmu a vymezením pojmů souvisejících s ním, následně zkoumá změny a principy, jak nová média ovlivňují současné umění a společnost. Součástí práce je i obhajoba praktické bakalářské části Rusakove Darii.
Abstract:
This thesis focuses on observing the situation linked to new media in contemporary art and its position in the world. We begin from look at the definition of the concept itself and the definition of related topics, and then examine changes and principles of influence to contemporary art and society. This thesis also includes the defense of practical part of bachelor work of Rusakova Daria.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Silvie Milková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSAKOVA, Daria. Intermediálni tvorba v současnosti. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba - ateliér Fotografie