Bc. Adéla Skočíková

Bachelor's thesis

Analýza situace na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů Bratislava

Analysis of Prague Stock Exchange and Bratislava Stock Exchange
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Analýza situace na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů Bratislava“ je analyzovat situaci na daných burzách se zaměřením se na příležitosti a hrozby pro společnosti, které zde uvažují o získání kapitálu. První část je zaměřena na popis jednotlivých burz, který nám umožní posoudit možnosti nově vstupujících společností. Poté přejdeme do druhé části, kde tyto burzy …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Analysis of Prague Stock Exchange and Bratislava Stock Exchange” is to analyze situation on given stock exchanges focusing on opportunities and threats for companies, which think of gaining capital there. First part is aimed at description of each stock exchange so I am able to weight up possibilities for new-entering companies. Then I will slowly swift to the second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta